Author: admin

chance

เครื่องมือกิฟฟารีน

เมื่อได้ทำการสมัครสมาชิกกับกิฟฟารีนแล้ว จะมีหน้าเว็บที่สมาชิกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการข้อมูลต่างๆ ในการจัดการดำเนินการข้อมูลของส่วนตัว เช่นแก้ไขที่อยู่ อีเมล เบอร์ติตต่อ ตรวจสอบเช็คยอดทีมงาน ประวัติการสั่งซื้อ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้ากิฟฟารีน หรือเอกสารสื่อสาร นิตยสาร catalogue เป็นต้น

Read More
chance

รายได้จากกิฟฟารีน

เปรียบเทียบธุรกิจกิฟฟารีนและธุรกิจทั่วไป ธุรกิจกิฟฟารีนและที่มาของรายได้นักธุรกินกิฟฟารีน บริษัทกิฟฟารีนจะทำการผลิตสินค้าที่มีความต้องการให้กับผู้บริโภค (รายได้ที่บริษัทได้รับอยู่ประมาณที่ 40%) จะส่งต่อจำหน่ายตรงไปยังสาขาสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน หรือช่องจำหน่ายสินค้ากิฟฟารีนทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการคนกลางใดๆ (ยอดเงินปั้นผลจะเป็นรายได้ที่กลับสู่ไปที่นักธุรกิจกิฟฟารีน หรือรายได้ที่รับจะอยู่ประมาณ 60%) ผู้บริโภคสินค้ากิฟฟารีน หรือ นักธุรกิจกิฟฟารีนจะทำการซื้อสินค้าตามช่องทางต่างๆ ที่สะดวก ซึ่งต้องชำระค่าสินค้า 100%  (แต่สมาชิกกิฟฟารีนจะมีส่วนลดอื่นๆ อีกมากมายที่จะไดัรับ) สนใจสมัครสมาชิก

Read More
Giffarine

โรงงานกิฟฟารีน

โรงงานกิฟฟารีน ที่สุดเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP ทั้งในด้านโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล

Read More
chance

เริ่มต้นกิฟฟารีน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิฟฟารีน … เติบโตด้วยหลักการที่มั่นคงและชัดเจน ที่จะสร้างเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิฟฟารีน ได้สร้างรายได้ให้กับหลายครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุข และกำลังใจในการดำเนินชีวิต…     และนี่คือ ความสุขที่แท้จริงของพวกเราทุกคนในกิฟฟารีน “ที่กิฟฟารีน …ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ ด้วยข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 9 ประการ”  

Read More
Giffarine

Giffarine Go Inter

กิฟฟารีน ได้ก้าวเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ หลังจากได้เริ่มสำรวจตลาดในหลายๆ ประเทศ มีการจัดตั้งบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์ แคร์ จำกัด เพื่อรองรับนโยบายเชิงรุกด้านตลาดต่างประเทศ ดูแลเรื่องการร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และร่วมงานเจรจาการค้ากับคู่ค้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกเป็นสื่อกลางให้ ทั้งที่กรุงเทพและในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังขยายตลาดสู่ต่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Read More
Giffarine

กิฟฟารีนเป็นหนึ่งใน TDSA

กิฟฟารีนเป็นหนึ่งใน สมาชิกของสมาคม การขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์ การขายตรงโลก (WFDSA) ทั้งยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)   กิฟฟารีนเชิดชูเกียรตินักขายตรงดีเด่น ในงาน “TDSA AWARD 2023” กิฟฟารีน ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย นำโดย พญ. นลินี

Read More
Giffarine

ประวัติกิฟฟารีน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2539 จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทยที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานในการค้นคว้าและวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคน ไทย อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย และผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดิการ

Read More