Giffarine Information

กิฟฟารีน: จากจุดเริ่มต้นสู่อาณาจักรธุรกิจ

กิฟฟารีนที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม กิฟฟารีน มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีน พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่พร้อมจะ ตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2539 จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทยที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานในการค้นคว้าและวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคน ไทย อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย และผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านี้ในราคาที่ยุติธรรม ผู้บริโภคสามารถซื้อใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ Giffarine ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทกิฟฟารีน ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล มีการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการยึดถือหลักแห่งปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จวบจนทุกวันนี้นับเป็นเวลาเกินกว่าทศวรรษที่กิฟฟารีนได้เติบโตเคียงคู่ สังคมไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการดำเนินธุรกิจขายตรงระบบหลายชั้น MLM (Multi-Level Marketing) ที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ประกอบกับแผนการตลาดที่ดีเยี่ยม และระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งประกันอุบัติภัยอันนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจ กิฟฟารีนและครอบครัว

ประเภทธุรกิจและการขยายตลาด
ธุรกิจขายตรงในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบ Stair Step + Unilevel ที่สามารถ สร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมั่นคง สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เติบโต และ ประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากการนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการ ด้วยผลประกอบการกว่า 97,711 ล้านบาท

โรงงานกิฟฟารีน ที่สุดเพื่อความเป็นเลิศ
โรงงานของกิฟฟารีนใช้งบลงทุนสูงถึง 800 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP ทั้งในด้านโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล “สามารถรองรับกำลังการผลิตได้ถึง 20,000,000 ชิ้น/เดือน รองรับยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี” ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงงานของกิฟฟารีน ทำหน้าที่ผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สปา และอโรมาเธอราพี ให้แก่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการกลาง หรือ Central Lab ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
โรงงานในกลุ่ม บริษัท กิฟฟารีน ประกอบไปด้วย 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

กิฟฟารีนเป็นหนึ่งใน สมาชิกของสมาคม การขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์ การขายตรงโลก (WFDSA) ทั้งยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กิฟฟารีนเชิดชูเกียรตินักขายตรงดีเด่น ในงาน “TDSA AWARD 2023”

กิฟฟารีน ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย นำโดย พญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด พร้อมด้วยคุณพงศ์พสุ อุณาพรหม รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร และนักธุรกิจกิฟฟารีนระดับสูงสุด เข้าร่วมงาน “TDSA AWARD 2023” หรือ “วันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2566” ภายใต้ธีม The Greatest Pride จัดโดย สมาคมการขายตรงไทย โดยในปีนี้กิฟฟารีนได้รับรางวัล ส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับโกลด์ อวอร์ด (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award) ประจำปี 2566 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณตลอดมา

 

แหล่งข้อมูล:

เว็บไซต์กิฟฟารีน: https://www.giffarine.com/