โอกาสกิฟฟารีน

เครื่องมือกิฟฟารีน

เมื่อได้ทำการสมัครสมาชิกกับกิฟฟารีนแล้ว จะมีหน้าเว็บที่สมาชิกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการข้อมูลต่างๆ ในการจัดการดำเนินการข้อมูลของส่วนตัว เช่นแก้ไขที่อยู่ อีเมล เบอร์ติตต่อ ตรวจสอบเช็คยอดทีมงาน ประวัติการสั่งซื้อ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้ากิฟฟารีน หรือเอกสารสื่อสาร นิตยสาร catalogue เป็นต้น...

รายได้จากกิฟฟารีน

เปรียบเทียบธุรกิจกิฟฟารีนและธุรกิจทั่วไป ธุรกิจกิฟฟารีนและที่มาของรายได้นักธุรกินกิฟฟารีน บริษัทกิฟฟารีนจะทำการผลิตสินค้าที่มีความต้องการให้กับผู้บริโภค (รายได้ที่บริษัทได้รับอยู่ประมาณที่ 40%) จะส่งต่อจำหน่ายตรงไปยังสาขาสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน หรือช่องจำหน่ายสินค้ากิฟฟารีนทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการคนกลางใดๆ (ยอดเงินปั้นผลจะเป็นรายได้ที่กลับสู่ไปที่นักธุรกิจกิฟฟารีน หรือรายได้ที่รับจะอยู่ประมาณ 60%) ผู้บริโภคสินค้ากิฟฟารีน หรือ นักธุรกิจกิฟฟารีนจะทำการซื้อสินค้าตามช่องทางต่างๆ ที่สะดวก...

เริ่มต้นกิฟฟารีน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิฟฟารีน เติบโตด้วยหลักการที่มั่นคงและชัดเจน ที่จะสร้างเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิฟฟารีน ได้สร้างรายได้ให้กับหลายครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุข และกำลังใจในการดำเนินชีวิต     และนี่คือ ความสุขที่แท้จริงของพวกเราทุกคนในกิฟฟารีน “ที่กิฟฟารีน ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ ด้วยข้อได้เปรียบทางธุรกิจ...